Naujienos

Kviečiame į renginius, skirtus Masinių trėmimų 80-mečiui paminėti

By 2021-06-02 No Comments

Birželio 14-ąją Gedulo ir Vilties dieną minėsime skaudžią, istorinę datą – masinių trėmimų 80-metį. Šiems įvykiams atminti Plungėje bus organizuojamas visas ciklas renginių, kurie ir vyks birželio 14 dieną.

Renginius pradėsime akcija ,,Atminties varpai“. Varpais bus skambinama 11.50 val., o nuo 11.59 val. Plungės Švento Jono krikštytojo bažnyčioje, kartu su visos Lietuvos gyventojais jungsimės į ,,Visuotinę tylos minutę“. Po tylos minutės bažnyčioje bus aukojamos Šventos Mišios, kurių metu giedos Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras ,,Tėvynės ilgesys“.

Po mišių bažnyčios šventoriuje Plungės kultūros centras pakvies visus į istorinę, teatralizuotą, muzikinę ,,Atminties valandą“. Šiame renginyje vaidins Plungės kultūros centro teatras ,,Saula“ vadovaujamas Sigitos ir Romo Matulių. Jaunieji aktoriai remdamiesi tremtinių prisiminimais ir laiškais primins mums tremties likimus, emocijas ir svajones. ,,Atminties valandoje“ taip pat išgirsime  nuostabaus balso savininkę, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistę, mecosopraną Viliją Mikštaitę ir pianistą Jurijų Suchanovą. Tremties dainas dainuos Plungės kultūros centro Tremtinių ir politinių kalinių choras ,,Tėvynės ilgesys“, vadovaujamas Rūtos Černeckienės.

Renginių, skirtų masinių trėmimų 80-mečiui paminėti ciklą užbaigs Tremtinių ir politinių kalinių bendrijos Plungės skyriaus organizuojama akcija ,,Ištark, išgirsk, išsaugok“, šis renginys vyks prie Laisvės paminklo.