Teisinė informacija

DĖL DARBO TARYBOS

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais, nes per Kultūros centro rinkimų komisijos nustatytą ir paskelbtą laiką per kurį  buvo galima siūlyti kandidatus į Kultūros centro darbo tarybą (nuo 2018-01-02 iki 2018-01-16) bei per nustatytą ir paskelbtą papildomą laiką kandidatų siūlymui (nuo 2018-01-17 iki 2018-01-18)  į Kultūros centro darbo tarybos narius nebuvo pasiūlytas nė vienas kandidatas.

Vadovaujantis LR darbo kodekso 171 straipsnio 5 dalimi nauji darbo tarybos rinkimai rengiami pagal LR darbo kodekse nustatytą tvarką ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo rinkimų komisijos sprendimo darbo tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais priėmimo.

Plungės kultūros centro darbo tarybos rinkimu komisijos protokolas dėl darbo tarybos rinkimų

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro darbo tarybos rinkimai vyks 2018 m. vasario 2 d.  10.00–15.00 val.

Kandidatus į Darbo tarybą galima teikti nuo 2018 m. sausio 2 d. iki sausio 16 d. 17.00 val. Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkei Linai Mikalauskienei.

Nustatytas papildomas laikas kandidatų į Plungės kultūros centro darbo tarybą siūlymui

Atsižvelgiant į tai, kad per Kultūros centro darbo tarybos rinkimų komisijos nustatytą laiką (nuo 2018 m. sausio 2 d. iki sausio 16 d. 17.00 val.) nepasiūlytas nė vienas kandidatas į Kultūros centro darbo tarybą, Komisija nustato papildomą laiką kandidatų į Kultūros centro darbo tarybą siūlymui. Papildomas laikas kandidatų siūlymui nustatytas nuo 2018 m. sausio 17 d. iki sausio 18 d. 16.00 val.

Kandidatus prašome siūlyti raštu kreipiantis į rinkimų komisijos pirmininkę Liną Mikalauskienę (jos nesant – į komisijos nares Aureliją Šarkauskaitę arba Laimą Lauciuvienę). Būtina pateikti rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro darbo tarybos rinkimų komisija.

Išsamesne informacija:

Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo, darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo.

Darbo tarybos rinkimų komisjos posėdžio protokolas.

LR darbo kodeksas (169 – 176 straipsniai).

Kreipiantis į Darbo tarybos rinkimų komisiją.

Pagalba

Kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir Plungės kultūros centro nuostatais.