Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Mažasis Suvartukas“

Vadovė: Ilona Baltikauskaitė
Tel. nr.: +370 600 10310
El. paštas: ilona.baltikauskaite@gmail.com
Internetinė svetainė: www.suvartukas.lt

Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „ Suvartukas“ įkurta 2000 m. Šiuo metu studiją lanko 190 vaikų ir jaunimo juos visus šokdina ir globoja, studijos įkūrėja choreografė ir  meno vadovė Ilona Baltikauskaitė. Mažieji 6–19 m. šokėjai jau  20 metų tęsia tėvų tradicijas. 

Jie sėkmingai atstovauja rajonui Pasaulio lietuvių ir Moksleivių dainų šventėse, Plungės miesto ir Žemaitijos šokių šventėse, dalyvauja įvairiuose vaikų ir jaunimo tautinės muzikos ir šokių festivaliuose ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Kolektyvas inicijuoja vaikų ir jaunimo liaudies šokių šventes Plungėje, nuo 2004 m. vykdo tarptautinį projektą „Laisvės vaikai“. Suvartukiečiai    Lietuvos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkurso „Aguonėlė“, kuris vyksta kas ketveri metai, 2004 m. 2012 m.  ir 2016 m. laureatas, o 2008 m. ir 2016 m.- I vietos diplomantas, 2019m. vėl  apgynė geriausios studijos vardą ir tapo laureatu. 2007 m. kolektyvas apdovanotas aukščiausiu mėgėjų meno įvertinimu – Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtu mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimu – „Aukso paukštės“ nominacija .

„Suvartuko“  trankus šokis, žemaitiškos klumpės garsina Plungės ir Lietuvos vardą. Kolektyvas pasiruošęs bendrauti ir draugauti su bet kurios šalies šokio mylėtojais, norinčiais ir galinčiais, kartu kurti bendrus projektus, kurių pagrindinis tikslas – dar labiau populiarinti savojo krašto šokius, muziką ir dainas.

,,Plungė eina, Plungė eina su daina, Suvartukas Suvartukas –tai  jėga”

Ilona Baltikauskaitė – ansamblio meno vadovė, buvusi ilgametė kolektyvo šokėja. 1987 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto choreografijos katedrą ir įsigijusi baletmeisterės specialybę dirba kolektyve. 2000 m. įkūrė vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studiją „Mažasis Suvartukas“.

Plungės miesto ir Telšių apskrities dainų ir šokių švenčių vyr. baletmeisterė. 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės „Būties ratu“, 2007 m. Visuotinės dainų Šventės „Lino sakmė“ baletmeisterė, 2009 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės „Laiko brydėm“ vyr. baletmeisterė, 2012 m. Moksleivių dainų šventės šokio dalies „‚Laikas mažame delne“ vyr. baletmeisterė, 2013 m. Žemaitijos šokių šventės vyriausia baletmeisterė, 2014 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės šokio dalies „Aš pasėjau žalią rūtą“ vyr. baletmeisterė, 2016m .Moksleivių dainų šventės šokio dalies vyr.baletmeisterė.

Asociacijos „Šokantys plungiškiai“ direktorė.

Galerija