Tradiciniai projektai

 TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRŲ FESTIVALIS – LABORATORIJA „MAŽOJI MELPOMENĖ“

Tarptautinio vaikų ir jaunimo teatrų festivalio – laboratorijos „Mažoji Melpomenė“  tikslas: sudaryti sąlygas įvairių šalių vaikams ir jaunimui, savo laisvalaikį įprasminantiems teatro menu, bendrauti, bendradarbiauti,  keistis teatrine patirtimi bei teatrinėmis  metodikomis, užmegzti glaudesnius tarpusavio ryšius, plėsti vaikų ir jaunimo teatrinių kolektyvų partnerystės tinklą, pristatyti savo kūrybą, susirasti naujų bičiulių ir bendraminčių. Festivalio – laboratorijos moto: „Teatras –  ne tik rezultatas, teatras –  asmenybės vystimosi priemonė“.

Šio vieno iš didžiausių ir reikšmingiausių teatrinių projektų Lietuvoje partneriai yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvos mėgėjų teatrų sąjunga ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto šeimininkai – Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Saula“.

Tarptautinis folkloro festivalis „Saulelė raudona“

Festivalio tikslas – pristatyti plungiškiams ir miesto svečiams užsienio šalių, Žemaitijos krašto ir kitų Lietuvos regionų folklorą, etnines tradicijas, kaip tautinės savimonės ir tradicinės kultūros pojūčio formavimo pagrindą, kaip atsvarą masinės kultūros reiškinių paplitimui.

Tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis

Tikslas – puoselėjant kunigaikščio M. Oginskio ir kompozitoriaus K. Oginskio muzikines tradicijas, užtikrinti Plungės kultūrinį savitumą, įtraukiant kuo daugiau jaunimo į pučiamųjų orkestrų muzikos pažinimą.

Tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivalis „Kovo 11-osios vaikai“

Projekto tikslas – tautinių šokių sklaida ir populiarinimas, suburiant geriausius vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvus. Sudaryti sąlygas, kad bendruomenės vaikai ir jaunimas aktyviai dalyvautų Lietuvai iškilių datų minėjimuose.

Tarptautinis šokių kolektyvų festivalis „Draugų ratas“

Projekto tikslas – supažindinti bendruomenės narius su kolektyvo partneriais, propaguoti tautinius šokius.

Respublikinis šokių festivalis, skirtas Tarptautinei šokio dienai

Projekto tikslas – tautinių šokių sklaida ir populiarinimas, pristatant regiono ir šalies geriausius tautinių šokių kolektyvus.

Edukacinis projektas „Mes esam vienodi, mes norime būti kartu“

Projektas skirtas vaikų su negalia integravimui į bendrą su sveikais vaikais meninio ugdymo procesą.

Tikslas – sukurti sąlygas natūraliai integracinei sąveikai tarp neįgalių ir sveikų vaikų ir jaunimo, organizuojant bendras menines veiklas. Įvairiomis priemonėmis informuoti visuomenę įtakojant jos socialines kultūrines nuostatas.

Edukacinis projektas „Žemaitiškų tradicijų terpėje“

Projekto tikslas – puoselėti tautodailės tradicijas, atgaivinti nykstančius krašto amatus.

Respublikinis sakralinės muzikos forumas

Tikslas – suaktyvinti ir propaguoti chorų meninę veiklą, pagrįstą ilgalaikėmis tradicijomis.

Vaikų ir jaunimo chorinės muzikos šventė „Giedu dainelę“

Tikslas – populiarinti chorinį dainavimą jaunimo tarpe, supažindinti juos su šiuolaikine chorine muzika bei jos ištakomis, lavinti meninį skonį, formuoti aktyvų muzikos klausytoją.

Pramoginės muzikos festivalis „Šypsenėle, nepabėk“

Projekto tikslas – populiarinti tikro garso populiariosios muzikos atlikimą. Suteikti naujų žinių šio žanro muzikos mylėtojams ir pedagogams.

Respublikinis istorinių šokių festivalis

Projekto tikslas – puoselėjant kunigaikščių Oginskių rūmų parko tradicijas, supažindinti su istorinių šokių subtilybėmis.

Edukacinis projektas „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ – Jaunųjų menininkų sąjūdis Žemaitijoje

Projekto tikslas – užtikrinti tautodailės tradicijų puoselėjimą ir skalidą vaikų ir jaunimo tarpe, skatinti jaunus žmones kurti ir estetiškai lavėti.

Vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Vaikiškas teatro pavasaris“

Projekto tikslas- ugdyti vaikų teatro meno saviraišką, bei užtikrinti Plungės rajono teatrinių tradicijų tęstinumą.

Respublikinė vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapelų šventė „Mažojo Jurgelio valsas“

Projekto tikslas – liaudiškos muzikos populiarinimas, jos pristatymas vaikų ir jaunimo auditorijai.

Edukacinis projektas „Savi tarp savų“

Projekto tikslas – supažindinti bendruomenės gyventojus su garsiais savo srities menininkais, įtraukti bendruomenės narius į aktyvią muzikinę edukacinę veiklą.

Respublikinė vaikų folkloro kolektyvų šventė „Čir vir vir pavasaris“

Projekto tikslas – pristatyti ir populiarinti vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvus, skatinti domėjimąsi lietuvių liaudies papročiais.

Plungės miesto šventė

Projekto tikslas – burti vietos bendruomenę, supažindinti ją su kultūros ir meno pasiekimais, pristatyti Plungės miesto partnerius.

 

Edukacinis projektas ,,Prisijaukink mane menu“

Projekto tikslas – skatinti vaikų poreikį meninei saviugdai.

Kultūrinės edukacijos-teatrinio veiksmo projektas ,,Teatro formos“

Projekto tikslas – sukurti edukacinę-socialinę erdvę skirtą kūrybai, kūrybiniam bendravimui, meninių ir komunikacinių gabumų ugdymui.

Projektas ,,Plungė – kultūrą kuriantis miestas“

Šio projekto tikslas atkreipti dėmesį, kad ir mažuose miesteliuose kuriama profesionali kultūra, galinti reprezentuoti rajoną ar šalį pačiuose įvairiuose renginiuose, konkursuose, festivaliuose, kad regionuose vyksta ne tik kultūros sklaida, bet ir jos kūrimas.

Plungės kultūros centro meniniai partneriai užsienyje
 su kuriais kartu vykdome tarptautinius ir kultūrinių mainų projektus.
 • Tukumo (Latvija) vaikų ir jaunimo teatras „Knifič“;
 • Kopenhagos (Danija) teatro mokykla „Teaterbuttiken“;
 • Sankt Peterburgo (Rusija) „Jaunojo kūrėjo teatras“;
 • Leuven (Belgija) teatro mokykla „Jonna“;
 • Ostrov (Čekija) teatro mokykla „ŽUS“;
 • Charkovo (Ukraina) vaikų ir jaunimo teatras „Kalambūr“;
 • Minsko (Baltarusija) jaunimo teatras „Rond studija“;
 • Mendeno ( Vokietija) – Plungės draugystės klubas „Pagalba Plungei“;
 • Zapriešec (Kroatija) šokių ir dainų ansamblis „Hrušavec Kuplienski“;
 • Tukumo (Latvija) tautinių šokių ansamblis „Svita“;
 • Cesio (Latvija) vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Randinš“;
 • Elvės (Estija) gimnazijos vaikų šokių grupė;
 • Ukrainos vaikų šokių ansamblis „BARVINOCHOK“;
 • Tukumo(Latvija) moksleivių namų vaikų šokių kolektyvas „LUSTE“;
 • Rygos (Latvija) tautinių šokių ansamblis „UGUNTINE“;
 • Turkijos radijo ir televizijos kompanija TRT;
 • Turkijos jaunimo klubas FOMGED;
 • Istibanje (Makedonija) jaunimo šokių kolektyvas „KITKA“;
 • Gorzow (Lenkija) jaunimo kultūros centras;
 • Punsko (Lenkija) lietuvių bendruomenės choras.