Administracinė informacija

Pateikiamos ataskaitos, pranešimai apie kultūros centro veiklą kartu sprendimai, planai bei finansiniai duomenys.

Didžiają dalį dokumentų yra pateikti su parsisiuntimo galimybę. Jeigu turite klausimų, prašome susisiekti su mūsų darbuotojais.

Susisiekti
Veiklos sritys
  • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
  • Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;
  • Organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
  • Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
  • Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
  • Tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
  • Kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas;
  • Organizuoti mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

Paspauskite ant nuorodos norint peržiūrėti Jus dominantį dokumentą.

2024 metų veiklos planas

2024 metų veiklos plano aprašas 

2023 m. veiklos planas

2023 m. veiklos plano aprašymas

2022 metų veiklos planas

2022 metų veiklos plano aprašymas

2021-2022 SEZONO VEIKLOS PLANAS

2021 metų veiklos planas

2019 m. veiklos planas. Atsisiųsti

2018 m. veiklos planas. Atsisiųsti

Programos aprašymas. Atsisiųsti

Programų, tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinė. Atsisiųsti

Vertinimo kriterijai. Atsisiųsti

Bilietu platinimo paslaugos tvarka. Atsisiųsti

Patvirtintas salės planas. Atsisiųsti

Įsakymas dėl Plungės rajono savivaldybės kultūros centro 2017 m. veiklos plano ir veiklos plano aprašymo. Veiklos planas. Veiklos plano aprašymas. Atsisiųsti

2013-2015 m. Plungės kultūros centro strateginis veiklos planas.  Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio mėnesio duomenis

Finansinės būklės ataskaitos 2023 3 ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2023 2 ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m.1 ketv

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022-09-30 duomenimis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022-06-30 duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2021 m. birželio mėn. 30 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Atsisiųsti

2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2018 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Atsisiųsti

2018 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. AtsisiųstiFinansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio mėnesio duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2024 m. 1 ketvirtis

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2024 metų 1 ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 4 ketvirtis

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2023 4 ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 3 ketvirtis

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2023 3 ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 2 ketvirtis

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2023 2 ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 m. 1 ketv.

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2022 m. 4 ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-09-30 duomenimis

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-06-30 duomenimis

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 m. 1 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2021 m. 2 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2021 m. 3 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2021 m. 4 ketv.

Biudžetas 2021 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžetas 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Biudžetas 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita 1 psl.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita 2 psl.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita

2019 m. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas I ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. birželio mėnesis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. rugsėjo mėnesis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. gruodžio mėnesis

2018 m.

2018 m. I ket. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Atsisiųsti

2018 m. I ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos. Atsisiųsti

2018 m. II ket. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2018 m. II ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos. Atsisiųsti

2018 m. III ket. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2018 m. III ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos. Atsisiųsti

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus sąrašas

2017 m. supaprastintų pirkimų planas. Atsisiųsti

2016 m. supaprastintų pirkimų planas. Atsisiųsti

2015 m supaprastintų pirkimų planas. Atsisiųsti

2014 metų supaprastintų pirkimų planas. Atsisiųsti

Viešųjų pirkimų įstatymas.