Administracinė informacija

Pateikiamos ataskaitos, pranešimai apie kultūros centro veiklą kartu sprendimai, planai bei finansiniai duomenys.

Didžiają dalį dokumentų yra pateikti su parsisiuntimo galimybę. Jeigu turite klausimų, prašome susisiekti su mūsų darbuotojais.

Susisiekti
Veiklos sritys
  • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
  • Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;
  • Organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
  • Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
  • Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
  • Tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
  • Kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas;
  • Organizuoti mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

Paspauskite ant nuorodos norint peržiūrėti Jus dominantį dokumentą.

2022 metų veiklos planas

2022 metų veiklos plano aprašymas

2021-2022 SEZONO VEIKLOS PLANAS

2021 metų veiklos planas

2019 m. veiklos planas. Atsisiųsti

2018 m. veiklos planas. Atsisiųsti

Programos aprašymas. Atsisiųsti

Programų, tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinė. Atsisiųsti

Vertinimo kriterijai. Atsisiųsti

Bilietu platinimo paslaugos tvarka. Atsisiųsti

Patvirtintas salės planas. Atsisiųsti

Įsakymas dėl Plungės rajono savivaldybės kultūros centro 2017 m. veiklos plano ir veiklos plano aprašymo. Veiklos planas. Veiklos plano aprašymas. Atsisiųsti

2013-2015 m. Plungės kultūros centro strateginis veiklos planas.  Atsisiųsti

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus sąrašas

2017 m. supaprastintų pirkimų planas. Atsisiųsti

2016 m. supaprastintų pirkimų planas. Atsisiųsti

2015 m supaprastintų pirkimų planas. Atsisiųsti

2014 metų supaprastintų pirkimų planas. Atsisiųsti

Viešųjų pirkimų įstatymas.

Atsiprašome, informacija dar ruošiama.