ŠIUO METU KOLEKTYVAS VEIKLOS NEVYKDO

Tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Tėvynės ilgesys“

Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Tėvynės ilgesys“ įsikūrė 1989 m. Padvelkus atgimimo vėjams, grupei sąjūdiečių grįžtant iš Kaune vykusio mitingo, kuriame jau dainavo Kauno tremtinių choras, kilo mintis kuo greičiau tokį chorą suburti ir Plungėje. 1989 m. vasario16-ąją  įvyko pirmas koncertas, kuriame penkiolikos žmonių grupė viešai ir iškilmingai dainavo tremties dainas.  Chorą kūrė ir iki 35 dalyvių išaugino 27 metus jam vadovavusi Agnietė Lizdenytė.

2019 m. sausio 11-ąją choras šventė savo 30-metį. Per tuos dešimtmečius išdainuota šimtai dainų. Tremtinių dainomis prasidėdavo susirinkimai, mitingai, minėjimai, kryžių, paminklų šventinimai.  Dalyvauta tremtinių chorų šventėse Lietuvos miestuose, o kas dveji metai tremtinių chorai iš visos Lietuvos atvykdavo į Plungėje organizuojamą Partizanų dainų ir poezijos šventę.

Nuo 2016 m. chorui vadovauja Rūta Černeckienė. Chore dainuoja 22 dainininkai. Tęsiamos ilgametės choro veiklos tradicijos: aktyviai dalyvaujama respublikinėse šventėse, noriai jungiamasi į rajono ir miesto renginius.

The choir of deportees and political prisoners of the Plunge Cultural Center „Tėvynės ilgesys” was established in 1989.  The idea to gather such a choir in Plunge arose when a group of “Sajudis” movement people returned from the meeting in Kaunas, where the Kaunas choir of deportees was already singing. The first concert took place on 16 of February 1989, in which a group of fifteen people sang the songs of exile in public and solemnly. The choir was created and raised by up to 35 participants by Agnietė Lizdenytė, who has been leading it for 27 years.

On 11of January 2019, the choir celebrated its 30th anniversary. Hundreds of songs have been sung over those decades.  Meetings, commemorations, consecrations of crosses and monuments began with the songs of the deportees. The choir participated in deportees choir festivals in different Lithuanian cities, and every second year choirs of deportees from all over Lithuania came to the Partisan Song and Poetry Festival organized in Plunge.

Since 2016 the choir is led by Rūta Černeckienė and 22 singers participate in it today. The long-standing traditions of the choir’s activities are continued: active participation in republican celebrations, willing participation in district and city events.