Tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Tėvynės ilgesys“

Vadovė: Rūta Černeckienė
Tel. nr.: 8 600 64253

Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras ,,Tėvynės ilgesys“ (vadovė Rūta Černeckienė) 2019 m. minėjo kolektyvo 30 metų sukaktį.

Kolektyvo gimimo diena laikoma ne pirmoji repeticija, bet pirmasis koncertas, vykęs 1989-ųjų vasario 16-ąją. Tąkart jungtiniame meno mėgėjų koncerte grupė vieno likimo plungiškių, kentėjusių įvairiuose Sibiro lageriuose ir kalėjimuose, padainavo dvi toli nuo Tėvynės dainuotas Tėvynės ilgesio dainas. Po to koncerto vokalinis ansamblis pagausėjo, išaugo į chorą. Jo pavadinimu pasirinktas dainininkų jaunystę lydėjęs „Tėvynės ilgesys“.

Net tremtyje jie muzikavo, dainavo.  Didžioji dalis choro repertuaro: dainos, sukurtos partizanų, tremtinių ir tapusių liaudies dainomis, kompozitorių sukurtų poetų žodžiais. 

Per 30 metų giedota rajono gyvenvietėse ir miškuose, statant ir šventinant kryžius, paminklus kritusiesiems kovose už Lietuvos laisvę, koncertuota Lietuvos miestuose, dalyvauta visose šalies tremtinių ir politinių kalinių šventėse, kasmet Ariogaloje rengiamame nukentėjusiųjų nuo sovietinio režimo sąskrydžiuose. Koncertuota Mendeno mieste Vokietijoje, Punsko vaivadijoje Lenkijoje. Dalyvauta visose Pasaulio lietuvių dainų šventėse.