Naujienos

Romas Matulis išrinktas Plungės rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pirmininku

By 2023-10-17 No Comments

Spalio 16 d.  Plungės rajono savivaldybėje įvyko pirmasis, naujos kadencijos rajono Kultūros ir meno tarybos posėdis. Rajono Kultūros ir meno tarybos darbo reglamentą ir personalinę sudėtį tvirtina Rajono savivaldybės taryba savo sprendimu.  Naujos kadencijos tarybos sudėtyje rajono kultūros organizacijų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, meno mokyklų, savivaldybės administracijos atstovai ir Rajono tarybos nariai.

Pirmojo posėdžio metu  rajono Kultūros ir meno tarybos pirmininku vieningai  išrinktas Plungės kultūros centro direktorius, LMTA docentas Romas Matulis. Pirmininko pavaduotoju keturių metų kadencijai išrinktas Plungės rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr.  specialistas Gintaras Ramonas.  Tarybos nariai posėdžio metu taip pat svarstė rajono  kultūros programų finansavimo klausimus, Kultūros ir meno premijų skyrimo tvarkos atnaujinimo būtinumą, kitus aktualius klausimus.