Naujienos

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras pakartotinai skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos viešą konkursą

By 2023-01-27 No Comments

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras (Senamiesčio a. 3, Plungės m., juridinio asmens kodas 191123266)  pakartotinai skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos viešą konkursą (toliau – Konkursas).

Išnuomojamos negyvenamosios patalpos, esančios Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame Plungės rajono savivaldybės kultūros centro patikėjimo teise valdomame pastate – Kultūros namai (Senamiesčio a. 3, Plungės m.), unikalus Nr. 6898-9007-3016, registro Nr. 44/838287, pastato pažymėjimas plane 1C3p, statybos metai 1989, bendras pastato plotas 4216,52 kv. m, išnuomojamos patalpos plane pažymėtos indeksais: R-13 (170,48 kv. m), R-14 (10,74 kv. m), R-15 (3,52 kv. m), R-16 (1,58 kv. m), R-17 (9,94 kv. m), R-18 (8,75 kv. m), R -19 (14,81 kv. m), R-20 (5,25 kv. m), R-38 (33,08 kv. m), R- 26 (10,78 kv. m), bendras išnuomojamų patalpų plotas – 268,93 kv. m.

Išnuomojamų patalpų paskirtis – kavinės-baro veiklai vykdyti.

Patalpos išnuomojamos 10 (dešimties) metų laikotarpiui.

Pradinis nuompinigių dydis – 0,82  Eur (be PVM)  už 1 kv. m  per mėnesį.  Atskirai  mokami komunaliniai ir kiti mokesčiai, susiję su nuomojamų patalpų aptarnavimu. Tikslus nuompinigių ir kitų mokesčių dydis ir jų mokėjimo tvarka nustatomi po Konkurso pasirašomoje nuomos sutartyje. parengtoje pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą pavyzdinę sutarties formą.

Išnuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2023 m. vasario 2 ir 3  dienomis  nuo 10.00 iki 12.00 val.   (Senamiesčio a. 3, Plungės m.). Apie pageidavimą apžiūrėti patalpas būtina prieš 1 darbo dieną iš anksto informuoti telefonu 8 655 40945 (kontaktinis asmuo – Plungės rajono savivaldybės kultūros centro ūkio dalies vedėja Laima Lauciuvienė).

Vokai su paraiškomis priimami ir registruojami   2023 m. vasario 7, 8 ir 9  dienomis nuo  9.00 iki 12.00  val.  adresu: Senamiesčio a. 3, Plungė, 1 aukštas, sekretorės kab.

Konkurso komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšiami vokai su Konkurso dalyvių paraiškomis, vyks 2023 m. vasario 10 d. 10.00 val., Plungės rajono savivaldybės kultūros centre (Senamiesčio a. 3, Plungės m.).

Išsami informacija apie dalyvavimą Konkurse (kokius dokumentus pateikti ir kt.) pateikta pridedamose KONKURSO SĄLYGOSE.

KONKURSO SĄLYGOS

PARAIŠKA DALYVAUTI KONKURSE

NUOMOS SUTARTIES FORMA