renginiai

Edukacinis vaikų teatrų festivalis VAIKIŠKO TEATRO PAVASARIS

Projekto tikslas – skatinti, puoselėti, plėtoti ir populiarinti vaikų teatrų veiklą, sudarant palankias sąlygas jaunųjų aktorių kūrybiškumui ir saviraiškai. Siekti produktyvesnio bendradarbiavimo tarp skirtingose šalies rajonuose kuriančių vaikų teatrų bei užtikrinti Plungės rajono teatrinių tradicijų tęstinumą. (Projekto vadovė Sigita Matulienė tel. nr. +37061885933 el.p. s.matuliene@gmail.com)

Edukacinis projektas – konkursas „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ – Jaunųjų menininkų sąjūdis Žemaitijoje

Projekto tikslai – Įamžinti unikalaus žemaičių skulptoriaus Stanislovo Riaubos atminimą; Aktyvinti vaikų ir jaunimo kūrybinę veiklą, ieškoti naujų talentų; Tautodailės tradicijų puoselėjimas, sklaida vaikų ir jaunimo tarpe. Projekte kviečiami dalyvauti įvairių Lietuvos regionų vaikai ir jaunimas nuo 10 iki 19 metų. Pagrindiniai konkurso kūrybos žanrai: skulptūra, tapyba, grafika, taikomieji darbai. (Projekto vadovė Jolanta Miltenė tel. nr. +37068569612 el.p. jolmilt@gmail.com)

NACIONALINIS PETRO VYŠNIAUSKO SAKSOFONININKŲ KONKURSAS-FESTIVALIS

Esminiai tikslai yra plėtoti visų amžiaus gupių asmenų meninio ugdymo galimybes, populiarinti saksofono muziką, plėtoti atlikimo meistriškumo gebėjimus, sudaryti palankias galimybes muzikantams pristatyti savo kūrybą bei skatinti naujų kokybiškų meno renginių rengimą regionuose, profesionalių ir pradedančiųjų muzikantų bendrus kūrybinius projektus, tarp institucinį bendradarbiavimą. (Projekto vadovas Romas Matulis tel. nr. +37068730484 el.p. romas.matulis@gmail.com)

Tarptautinis teatrų festivalis-kūrybinė laboratorija MAŽOJI MELPOMENĖ

Tikslas: sudaryti sąlygas įvairių šalių vaikams ir jaunimui, savo laisvalaikį įprasminantiems teatro menu, bendrauti, bendradarbiauti,  keistis teatrine patirtimi bei teatrinėmis  metodikomis, užmegzti glaudesnius tarpusavio ryšius, plėsti vaikų ir jaunimo teatrinių kolektyvų partnerystės tinklą, pristatyti savo kūrybą, susirasti naujų bičiulių ir bendraminčių. Festivalio – laboratorijos moto: „Teatras –  ne tik rezultatas, teatras –  asmenybės vystimosi priemonė“. (Projekto vadovai: Romas Matulis tel. nr. +37068730484 el.p. romas.matulis@gmail.com Sigita Matulienė tel. nr. +37061885933 el.p. s.matuliene@gmail.com)

Tarptautinis folkloro festivalis SAULELĖ RAUDONA

Projekto tikslas – pristatyti plungiškiams ir miesto svečiams užsienio šalių, Žemaitijos krašto ir kitų Lietuvos regionų folklorą, etnines tradicijas, kaip tautinės savimonės ir tradicinės kultūros pojūčio formavimo pagrindą, kaip atsvarą masinės kultūros reiškinių paplitimui. (Projekto vadovė Dalia Stasikėlienė Tel. nr. +37068228509 el.p. dalefolk@gmail.com)

Liaudies šokių konkursas ŠOKTINIS

Esminiai tikslai: prisidėti prie vaikų ir jaunimo meninio ugdymo, laisvalaikio įprasminimo, susipažindinimo su skirtingų Lietuvos regionų šokių kolektyvais, pristatyti kolektyvų tautinių kostiumų savitumą, liaudies dainų, šokių, muzikos įvairovę, regioninius ypatumus ir prisidėti prie tradicinio šokio, išsaugojimo ir populiarinimo. (Projekto vadovė Sonata Kazlauskytė tel. nr. +37065540943 el.p. skazlauskyte@yahoo.com) 

PUČIAMŲJŲ ORKESTRŲ IR ISTORINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVŲ  FESTIVALIS

Tikslas – puoselėjant kunigaikščio M. Oginskio ir kompozitoriaus K. Oginskio muzikines tradicijas, užtikrinti Plungės kultūrinį savitumą, įtraukiant kuo daugiau jaunimo į pučiamųjų orkestrų muzikos pažinimą. (Projekto vadovas Romas Matulis tel. nr. +37068730484 el.p. romas.matulis@gmail.com)

Tarptautinis liaudies šokių festivalis LAISVĖS VAIKAI

Projekto tikslas – liaudies šokių sklaida ir populiarinimas, suburiant geriausius vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvus ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų šalių. 2023 metais festivalis vyks 18 kartą. (Projekto vadovė Ilona Baltikauskaitė tel. nr. +37060010310 el.p. ilona.baltikauskaite@gmail.com)